home | contact

Wie ben ik

U, als individu, staat centraal in de behandeling in Praktijk Natuurlijk Gezond . Ik zie ieder mens als een uniek en individueel geheel van lichaam en geest. Een totaal van ieder mens in het nu, verbonden met zijn of haar verleden en toekomst.

Ik ben afgestudeerd aan de School voor Homeopathie in Ineke RenkemaAmersfoort en erkend lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). In de consulten die ik heb met cliënten zijn de levensloop en ziektebiografie belangrijke elementen.

Ik volgde o.a. nascholing bij Tinus Smits. Hij was de expert in Nederland op het gebied van het ontstoren van negatieve effecten van vaccinaties bij kinderen.

Ook was ik als homeopaat een aantal jaren werkzaam bij MecSpirit in Baarn, een holistisch buro voor arbeidsmobiliteit, dat loopbaancoaching en re-integratietrajecten verzorgt.

In de afgelopen jaren volgde ik vele nascholingen op het gebied van homeopathie en volgde ik de opleiding in de orthomoleculaire geneeskunde en in darmtherapie.

Op het VWO raakte ik geïnteresseerd in voeding en hoe voeding de psyche en emoties beïnvloedt. Vandaar dat een studie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen volgde. In 1988 studeerde ik daar af op het vakgebied van de Consumentenwetenschappen. Een brede opleiding met vakken als voeding, fysiologie, gezondheidskunde, sociologie, marketing en bedrijfskunde.
Na het halen van mijn ingenieurstitel heb ik 14 jaar bij de Nederlandse Spoorwegen gewerkt in diverse functies, staffuncties als marketingmanager, productmanager en managementfuncties.

Inmiddels was ik moeder van 3 zoons geworden en deed ik via de kinderen en persoonlijk ervaring op met de verbazingwekkende effecten van de homeopathie en cranio-sacraaltherapie.
Mijn interesse was gewekt en in 2000 startte ik met 6-jarige opleiding aan de School voor Homeopathie. Bijzonder om te vermelden is dat ik de studie vanaf het 2e jaar gecombineerd heb met intensieve stages bij gerenommeerde homeopaten. Naast de studie Homeopathie volgde ik ook de opleiding tot orthomoleculair therapeut.
Mijn 3 zoons zijn nu jong-volwassenen en de afgelopen 23 jaar deed ik met hen een schat aan levenservaring op gebieden als ADHD en ADD, dyslexie, autistisch spectrum stoornissen, eczeem, chronische vermoeidheid, Pfeiffer, terugkerende infecties en groeistoornissen.

Van jongs af aan heb ik me altijd betrokken gevoeld bij de maatschappij en intensief vrijwilligerswerk gedaan. Dit varieerde van persoonlijke contacten in het voormalig Oost-Duitsland, huiswerkbegeleiding aan allochtone jongeren, bestuurswerk binnen het studentenpastoraat, bestuursfuncties bij organisaties voor Maatschappelijke opvang, en crisisopvang, lid van de Ouderraad van een middelbare school en een commissariaat bij een grote Welzijnsorganisatie, tot het meehelpen bij de Straatspeeldag.

Zo zijn er in mijn leven veel mensen op mijn pad gekomen met wie ik een korter of langer stukje van mijn levenspad mocht meelopen. Tijdens al deze “wandelingen”, heb ik levenslessen mogen ontvangen en ben ik geworden tot ik wie ik nu ben.