home | contact

Ontstaan van de homeopathie

Ontwikkeling van de homeopathie door Hahnemann:  
“Wat een geneesmiddel teweeg kan brengen, kan dit geneesmiddel ook genezen”, een uitspraak van Hippocrates (460 –377 voor Chr.) die voor Hahnemann de basis vormde voor de behandelmethode die hij ontwikkelde en homeopathie noemde. Dit is ook vandaag de dag de basis van waaruit Praktijk Natuurlijk Gezond werkt.

Samuel Hahnemann (1755 – 1843) ontwikkelde de klassieke homeopathie omdat hij als arts ontevreden was over de resultaten die hij met de gewone geneeskunde bereikte. Hij leefde in de tijd dat het gebruikelijk was om zwavel, kwik en opium in grote hoeveelheden in te zetten als geneesmiddel. Mensen werden vaak alleen maar zieker door de behandelingen met bloedzuigers, het aderlaten en deze giftige stoffen.

Uit diepe onvrede met deze barbaarse methodes stopte hij met zijn werk als arts en vertaalde hij vele medische boeken om geld te verdienen.

Zo stuitte hij op een beschrijving van de werking van kinabast, een middel dat gebruikt werd tegen malaria. Hij twijfelde aan de juistheid van de wetenschappelijke tekst en nam daarom zelf kinabast in. Ondanks dat hij gezond was, kreeg hij na inname van kinabast symptomen die leken op de ziektesymptomen van malaria. Hij kreeg angsten, dorst, een snellere polsslag, en voelde zich belabberd. Toen hij stopte met inname van kinabast verdwenen de symptomen ook snel en voelde hij zich weer helemaal gezond. Hij herhaalde dit experiment en opnieuw traden dezelfde symptomen op. Opnieuw en opnieuw bleek de wet van Hippocrates (460 – 377 voor Chr.) in de praktijk op te treden: een stof die symptomen veroorzaakt bij een gezond mens, geneest deze symptomen bij een ziek mens.