home | contact

Hoe zit de behandeling in elkaar

Eerste consult

Het voorschrijven van een homeopathisch middel dat de kern van het probleem raakt, kan alleen wanneer de homeopaat een goed beeld heeft van de totale individuele mens. Het totaal van de klachten waarmee iemand komt, maar ook voorkeuren voor eten, emoties, slaappatroon, levenswijze en het geheel van doorgemaakte klachten, vanaf de geboorte tot nu aan toe.
De homeopaat verzamelt veel informatie van veel verschillende gebieden uit iemands leven. Van top tot teen en van binnen en buiten worden zaken besproken met als doel een zo passend mogelijk homeopatisch middel voor te kunnen schrijven.
Vandaar dat het eerste consult zo’n anderhalf uur duurt en u gevraagd wordt van te voren vragenlijsten in te vullen en een biografie te schetsen.

Na afloop krijgt u het homeopatisch middel direct mee of wordt het toegestuurd. Meestal heeft u na ongeveer een week kort telefonisch contact over uw eerste reactie op het middel. Verder wordt u gevraagd aandacht te hebben voor de veranderingen die zich bij u voordoen

 

Vervolgconsult

In een volgend consult, meestal na 4 tot 6 weken, spreekt u alle veranderingen door met de homeopaat. Veranderingen op lichamelijk gebied, mentaal en emotioneel gebied. Een vervolgconsult duurt ongeveer 45 minuten.

Samen spreekt u ook door wat de gewenste volgende stap is. Zijn de klachten voldoende verbeterd en is er geen homeopatisch middel nodig? Of is een herhaling van het middel nodig om verdere verbetering te bereiken? Of heeft het homeopatisch middel net niet de kern van het probleem geraakt en is een ander middel passender?