home | contact

Duur van de behandeling

Homeopathische middelen kunnen bij acute klachten zeer snel werken. Binnen een paar minuten kan een heftige darmkramp opgeheven worden. Een verkoudheid met flinke koorts en een pijnlijke oorontsteking kan binnen een kwartier na inname van het homeopathisch middel tot gevolg hebben dat de pijn verdwijnt, de koorts zakt en het onrustige kind in slaap valt.

Klachten die langer bestaan, langzaam zijn ontstaan en verankerd zijn in iemands constitutie kunnen een langere hersteltijd vragen. Want het homeopathisch middel is niets anders dan een energetische prikkel die het zelfherstellend vermogen van het lichaam aanzetten tot genezing.
Bij chronische klachten kan het extra tijd vragen om het voor u best passende homeopathische middel te vinden. De ervaring leert dat u in die gevallen soms 4 รก 5 consulten nodig heeft voordat verbeteringen in uw gezondheid duidelijk zichtbaar zijn.